Algemene lesvoorwaarden

 1. De leerling schrijft zicht in voor een rijbewijsopleiding voor de categorie ……………………. en voor een cursus van ……………………. uren theoretische les en / of ……………………. uren praktische les en examenbegeleiding.
 2. De totale prijs van deze cursus bedraagt € ……………………..  Teneinde definitief ingeschreven te zijn, dient een voorschot (€…………………….) te worden betaald.  Naderhand worden voorschotten of lesgelden geenszins terugbetaald en zijn 1 jaar geldig.  Het saldo (€…………………….) moet ten laatste 10 dagen voor de 1ste les worden vereffend.
 3. De rijschool verbindt zich er toe erkend te zijn als rijschool door de Belgische staat en enkel door de staat gebrevetteerde instructeurs ter beschikking te stellen.
 4. De rijschool verbindt zich ertoe bepaalde lessen te reserveren en voorziet de nodige infrastructuur en personeel voor de leerling.  De leerling verbindt er zich toe de lessen effectief te volgen op de afgesproken tijdstippen en te betalen, behalve indien geannuleerd minstens 3 werkdagen voor de les (zaterdag wordt in dit opzicht niet als werkdag aanzien).
 5. Het inschrijvingsrecht bedraagt € 25,00, een uur theorie € 8,33, een uur praktijk voor de categorie B      € 59,00, een examenbegeleiding voor de categorie B € 118,00, een uur praktijk voor de categorie B automaat € 61,00, een examenbegeleiding voor de categorie B automaat € 122,00, een uur praktijk voor de categorie BE  €84 euro, een examenbegeleiding voor de categorie BE 200 euro, een uur praktijk voor de categorie AM € 43,00, een examenbegeleiding voor de categorie AM € 86,00, een uur praktijk voor de categorie A € 75,00, een examenbegeleiding voor de categorie A € 150,00. Telkens is de btw inbegrepen.
 6. Voor de rijlessen dient de leerling zich aan te bieden aan het kantoor te:
  8400 OOSTENDE Vindictivelaan 19 059 80 12 73
  8400 OOSTENDE Oefenterrein – Zandvoordestraat 455 059 80 12 73
  8470 GISTEL Markt 22 059 70 46 44
  8200 BRUGGE Gistelsesteenweg 404 (St - Andries) 050 39 33 34
  8370 BLANKENBERGE J. De Troozlaan 68 050 41 46 90

  Voor het praktisch examen dient de leerling zich aan te melden in het examencentrum te:
  OOSTENDE Zandvoordestraat 442 a 059 55 27 70
  BRUGGE Monnikenwerve 204 050 45 70 80
 7. Wordt de rijopleiding gevolgd in opdracht van een werkgever en deze staat in voor de betaling, dan moet de opdrachtgever zijn akkoord schriftelijk bevestigen aan de rijschool, samen met de juiste facturatie gegevens en BTW-nummer.
 8. Eventuele klachten kunnen gemeld worden aan de rijschool of aan de ombudsdienst@federdrive.be.
 9. De leerling verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden, deze te aanvaarden en er een kopij van te hebben ontvangen.

vestigingen

Vindictivelaan 19<br />
8400 Oostende<br />
&nbsp;
Vindictivelaan 19
8400 Oostende
 
T 059 80 12 73
Open maandag tot en met vrijdag
14u00 - 18u00
<strong>NIEUW</strong> Gistelse Steenweg <strong>333</strong><br />
8200 Brugge<br />
&nbsp;
NIEUW Gistelse Steenweg 333
8200 Brugge
 
T 050 39 33 34
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 16u00 - 18u00
<a href="http://www.economischekaart.be/gistel/zoekdetail.php?vestid=2239262915">Markt 22<br />
8470 Gistel</a><br />
&nbsp;
T 059 70 46 44
Open maandag tot en met vrijdag
16u00 - 18u00
J. De Troozlaan 68<br />
8370&nbsp;Blankenberge<br />
&nbsp;
J. De Troozlaan 68
8370 Blankenberge
 
T 050 41 46 90
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 16u00 - 18u00